Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie na výrobnú halu obuvy:
  • Výzva na predloženie ponuky Výrobná hala Komas Giraltovce [PDF]
  • Výrobná hala obuvi Komas - doplnkový výkaz výmere pre SO 03 Odsávanie [XLS]
  • Výrobná hala obuvi Komas - základný výkaz výmer [XLSX]
  • Zmluva z verejného obstarávania [JPEG] Strana 1 Strana 2 Strana 3 Strana 4 Strana 5 Strana 6
  • Zmluva o dielo s rozpočtom [PDF]